شایعه کاشت مو به روش تکثیر سلولی

اخیرا شایعاتی عنوان میشود که کاشت مو به روش تکثیر سلول بنیادی برای انسان عملی شده است.در صورتیکه این موضوع واقعیت ندارد و فعلا در آزمایشگاه ها  در حال تحقیق است. بدین ترتیب که سلولی از فولیکول مو برداشته و در محیط استریل طی چند هفته پرورش میدهند.و سپس  طی شرایط دشوار و پر هزینه ای زبر پوست سر تزریق می کنند. فعلا روی حیوانات به نتایج ضعیفی رسیده اند.ولی هنوز روی انسان موفق نبوده است.