روش های کاشت مو روش FUT

در این روش که اصطلاحا روش جراحی می گویند با روش جراحی باریکه ای از پوست و مو از پشت سر برداشته می شود و محل برداشت بخیه می شود اگر تکنیک درست انجام شود در محل جراحی خط بخیه باریکی باقی می ماند که فقط موقعی که موها خیلی کوتاه شود به صورت خط باریکی دیده می شود و در حالت عادی حتی با اصلاح موی کوتاه نیز نباید خطی دیده شود .باریکه موی برداشت شده زیر میکرسکوپ به قطعات کوچکی به نام گرافت تقسیم می شود که هر گرافت شامل یک تا چهار تار مو می باشد که این گرافتها دانه دانه در سوراخهای ایجاد شده کاشته می شوند و شمارش هم بر اساس این گرافتها انجام می شود. روش اف یو تی بسبت به روش اف آی تی  روش قدیمی تری محسوب می شود مناسبتر است سختتر است جواب بهتری می دهد ترکم بهتری ایجاد می کند ظرافت بیشتری می دهدهر پزشکی نمی تواند آنرا انجام دهد و روش اصلی برداشت و کاشت مو می باشد .